Contact a Language Tutor

Professional tutor

Dagmar E.

German in Bratislava(Deutsch)

Price: €20 / hour

Liked: 250 times

Availability

Offering private and skype lessons Individual and group classes Ponúkam súkromné hodiny nemčiny a hodiny cez skype Individuálne aj skupinovo

Dagmar E.'s face
Green thumb up Red crossed palm icon Envelope icon

About Dagmar E.

+ Native Speaker teaching German for 9 years + Fluent in English (C2 IELTS), Fluent in French (DELF) + Intermediate in Italian, Spanish, basic Slovak + Providing exercises, training material and literature + Experienced in Translations, Proofreading and Job and School Applications + nemčina (Native speaker), 9 rokov skúseností ako lektorka + plynulá angličtina (C2 IELTS), plynulá francúzština (DELF) + pokročilá taliančina, španielčina, základy slovenčiny + poskytujem cvičenia, výučbové materiály a literatúru + mám skúsenosti s prekladmi, jazykovými korektúrami a písaním žiadostí o prijatie do zamestnania či školy

Compose Message:

   


(Please write in a language that your tutor will understand.)  

Please verify you are human:

What to do next:

Comments about
Dagmar E.

No comments yet.

No links or advertisement, please.