Konverzuj v cudzom jazyku s ľuďmi zo zahraničia

Ako na to:

  1. Vyhľadaj si vo svojom meste lektora s rodným jazykom, ktorý sa chceš učiť.
  2. Vyber si toho, ktorý je Ti sympatický a má čas vtedy, kedy aj Ty.
  3. Napíš svojmu lektorovi správu o tom, čo sa chceš učiť a ako často.
  4. Stretni sa so svojím lektorom/lektorkou a konverzujte v jeho alebo jej rodnom jazyku!